பிற தயாரிப்புகள்

  • SSAW பைப் / ஸ்பைரல் ஸ்டீல் பைல் பைப் / குழாய் பைல்ஸ்

    SSAW பைப் / ஸ்பைரல் ஸ்டீல் பைல் பைப் / குழாய் பைல்ஸ்

    வெல்டட் எஃகு குழாய்கள் என்பது எஃகு தகடுகள் அல்லது கீற்றுகளால் செய்யப்பட்ட எஃகு குழாய்கள் ஆகும், அவை சுருக்கப்பட்டு பற்றவைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை பொதுவாக 6 மீட்டர் நீளம் கொண்டவை.பற்றவைக்கப்பட்ட எஃகு குழாயின் உற்பத்தி செயல்முறை எளிதானது, உற்பத்தி திறன் அதிகமாக உள்ளது, பல்வேறு மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் பல, உபகரணங்கள் முதலீடு சிறியது