அலுமினியம்

  • அலுமினிய தாள்

    அலுமினிய தாள்

    அலுமினியம் ஒரு வெள்ளி வெள்ளை மற்றும் ஒளி மெட்டா ஆகும், இது தூய அலுமினியம் மற்றும் அலுமினிய கலவையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் நீர்த்துப்போகும் தன்மையின் காரணமாக, பொதுவாக தடி, தாள், பெல்ட் வடிவில் செய்யப்படுகிறது.அதை பிரிக்கலாம்: அலுமினிய தட்டு, சுருள், துண்டு, குழாய் மற்றும் கம்பி.அலுமினியம் பல்வேறு சிறந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது,
  • அலுமினிய கம்பி

    அலுமினிய கம்பி

    பயன்பாட்டு வரம்பு: ஆற்றல் பரிமாற்ற கருவிகள் (அதாவது: கார் லக்கேஜ் ரேக்குகள், கதவுகள், ஜன்னல்கள், கார் உடல்கள், வெப்பத் துடுப்புகள், பெட்டி ஷெல்ஸ்).அம்சங்கள்: நடுத்தர வலிமை, நல்ல அரிப்பு எதிர்ப்பு, நல்ல வெல்டிங் செயல்திறன், நல்ல செயல்முறை செயல்திறன் (வெளியேற்ற எளிதானது), நல்ல ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் வண்ணமயமாக்கல் செயல்திறன்.